Happy Prophet Muhammad's BirthDay - FKDI Indonesia

Monday, December 12, 2016

Happy Prophet Muhammad's BirthDay


```Tiadalah apa yang dibawa oleh sang Nabi Muhammad
Terkecuali kasih sayang dan akhlaq mulia```

☄(Dan tiadalah Kami mengutus kamu) hai Muhammad! (melainkan untuk menjadi rahmat) yakni merupakan rahmat (bagi semesta alam) manusia dan jin melalui kerasulanmu.☄
```(QS.Al Anbiya': 107)```

*```Happy Prophet Muhammad's BirthDay```*


*_Forum Kajian & Dakwah Islam_*

No comments:

Post a Comment