CINTA ALLAH - FKDI Indonesia

Monday, August 29, 2016

CINTA ALLAH


Ada beberapa hal yang bisa menambah cinta kita kepada Allah.

1.Yang pertama
Membaca Al Qur’an dengan merenungi dan memahami maknanya.

2.Yang ke dua
Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang sunnah, setelah mengerjakan ibadah yang wajib.

3. Yang ketiga
Terus-menerus mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati dan lisan atau dengan amalan dan keadaan dirinya.

4. Yang keempat
Lebih mendahulukan kecintaan pada Allah daripada kecintaan pada dirinya sendiri ketika dia dikuasai hawa nafsunya.

5. Yang ke lima
Merenungi, memperhatikan dan mengenal kebesaran nama dan sifat Allah.

6. Yang  ke enam
Memperhatikan kebaikan, nikmat dan karunia Allah yang telah Dia berikan kepada kita.

7. Yang ketujuh
Inilah yang begitu istimewa, yaitu menghadirkan hati secara keseluruhan tatkala melakukan ketaatan kepada Allah.

 8. Yang ke delapanya
Menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir.

9. Yang  ke sembilan
Duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan bersama para shidiqin. Kemudian memetik perkataan mereka.

10. Yang terahir atau kesepuluh,
Menjauhi segala sebab yang dapat mengahalangi antara dirinya dan Allah Ta’ala.

Sekian

By      : Ustadz Burhanuddin SPd I
Edisi  : Selasa, 23 Agustus 2016


No comments:

Post a Comment